Har du mottatt denne, eller tilsvarende epost, tidligere, så skyldes det at det finnes flere epostlister, og at noen kan overlappe hverandre litt. Spesielt de ivrigeste motstanderne mot et forfeilet barnevern, kan «risikere» flere. Det er da også flere som sender rundt. :-)Hva er spam?

Lenke 1

Lenke 2

Lenke 3


Menneskerettigheter og BARNEVERNET

(Utsent i enlighet med markedsføringsloven § 2b)

Send gjerne videre denne eposten, men bare til interesserte, involverte eller berørte.
(Eposten må ikke sendes tilfeldige, da det kan oppfattes som kjedebrev. Ei heller som masseutsendelse.)

Visste DU at Norge er blitt dømt
for MENNESKERETTIGHETSBRUDD?!

Bare i 2007 ble vi dømt hele tre ganger!

Både kommuner og stat er involvert i menneskerettighetsbruddene. Derfor er det helt nødvendig at alle ansatte, og ledere på alle nivåer – og folk flest - diskuterer hvordan man skal unngå ytterligere dommer i Strasbourg. Samt hvordan man skal unngå ytterligere kritikk fra FN.

DØMT FOR BRUDD PÅ YTRINGSFRIHETEN
I 1999 ble Norge dømt i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i "selfangersaken".
I 2007 ble Norge dømt igjen for en høyesterettsdom som forsøkte begrense Tønsbergsblad.

Kommunenes støtte til ukulturen:
Det arbeides tverrpolitisk for å hindre barnevernsofrene i å ytre seg. Ikke minst i Barne- og Likestillingsdepartementet og Justisdepartementet, hvor de har varslet lovendringer. (De «rødgrønne»). Ledere i flere kommuner deltar i dette. Det er selvfølgelig en pinlig affære at landet eller institusjoner man er ansatt i, arbeider MOT elementære menneskerettigheter, som ytringsfrihet.

DØMT FOR BRUDD PÅ RETTSIKKERHETEN
I 2007 ble Norge dømt for inhabilitet i rettsvesenet. En mann hadde da sonet 5 års fengsel.
I 2007 ble Norge også dømt da rettsvesenet insinuerte at en mann hadde drevet med incest, og på det grunnlaget, nekten han å ha med sitt barn å gjøre. Incestanmeldelsen hadde politiet henlagt...

Barnevernsofrene blir stadig dømt når rettsvesenet bruker innhabile psykologer. En leder for fylkesnemndene sa rett ut at det de drev med sikkert var brudd på menneskerettighetene. I tillegg kommer at den offentlige parten slipper å dokumentere - påstandene er "bevis".

Kommunenes støtte til ukulturen:
Det er kommunene ved kommuneadvokater og barnevernstjenesten, som «driver fram» rettsakene og fylkesnemnda hvor innhabile blir brukt. Det er derfor nødvendig at disse er sitt ansvar bevisst.

Kommunene er ofte pådriver ved det såkalte barnevernet, i saker hvor far beskyldes for incest. Uten beviser. Dette ødelegger på manglende grunnlag, barnets forhold til far. Samtidig er det grovt injurerende!

DØMT FOR BRUDD PÅ FORELDRE OG BARNS RETTIGHETER
I den såkalte "Adele-saken" ble Norge dømt fordi barnevernet selv bryter menneskerettighetene.

Menneskerettighetsbruddene fortsetter. FN har kontaktet Norge (dok. nr. CRC/C/15/Add.263) bl.a for det unaturlig høye antallet barn som er skilt fra foreldrene.

Uverdigheten er en skam for et land som internasjonalt, og overfor egne borgere, later som det respekterer menneskerettighetene.

Mange barnevernsofre er helt oppgitte og knekt. Andre går til massesøksmål for lidelsen. Siden pressen ignorerer barnevernsofrene, har barnevernsofrene, og de som støtter dem, begynt å markere seg på internett. Nærmere 3000 personer har markert seg mot overgrepene. (Netby, r-b-v.net, opprop, internettsider, Facebook mm).

Over tusen har underskrevet et opprop mot barnevernsovergrepene. Men det er nok ikke nok for at media og myndigheter skal føle seg tvungen til å ta oppropet på alvor.

Med vennlig hilsen
A. Holta.
http://mail.r-b-v.net